Palen ballenvangers

Deze ballenvangers zijn, zoals al onze ballenvangers, ontworpen zodat de netten middels lier en blokken omhoog en omlaag gehaald kunnen worden. De hijskabelverloop vanaf de hijslier word exact gepositioneerd door een systeem van uithouders en hijs- en geleidingsblokken

Hijskabel doorvoer en ophanging bij paalconstucties en spankabel bevestiging

Nadat volledige bekendheid is verworven over de grondgesteldheid worden de funderingen berekend. In principe zijn er twee hoofd methoden om de palen veilig te verankeren, waarvan de volgende type funderingen meestal worden toegepast:

Betonnen plaat fundering waardoor de ondersteuning en stabiliteit verkregen worden; meestal bij een goed bodemgesteldheid of waar rots aanwezig is

Ingetrilde grondpalen waar de grondpalen voldoende stabiliteit en draagvermogen ontwikkelen om de moment tgv wind te kunnen weerstaan. De bovenpaal wordt middels flensverbindingen gekoppeld aan de grondpaal.