Masten ballenvangers

De ballenvangers zijn, zoals al onze ballenvangers, ontworpen zodat de netten middels een lier en blokken omhoog en omlaag gehaald kunnen worden. De hijskabelverloop vanaf de hijslier word exact gepositioneerd door een systeem van uithouders en hijs- en geleidingsblokken

Blokophanging en geleiding van hijskabel

Nadat volledige bekendheid is verworven over de grondgesteldheid worden de funderingen berekend. In principe zijn er drie hoofd methoden om de masten veilig te verankeren, waarvan de volgende drie funderingen meestal worden toegepast:

Betonnen plaat fundering waardoor de ondersteuning en stabiliteit verkregen worden; meestal bij een goed bodemgesteldheid

Beton storten van een plaatfundering

Micropalen, meestal waar de bovenste lagen onvoldoende draagkracht kan ontwikkelen en verankering van de funderingspalen een grote diepte vereist

Micropaal in elk mastpoot

Gespreide funderingen bestaande uit een staalconstructie geplaatst op prefab betonnen platen onder maaiveld

Gespreide fundering voor masten van Grini Noorwegen